Λίγα λόγια

Copyright 2012. deutschesprache.gr

Ελληνικές λέξεις στη γερμανική γλώσσα

Η γερμανική γλώσσα έχει παρόμοια δομή με την ελληνική και μια σύγκριση των γραμματικών των δύο γλωσσών αποδεικνύει ότι δομούνται και αναπτύσσονται με την ίδια περίπου λογική. Για παράδειγμα υπάρχουν άρθρα, διαφορετικά γένη και οι ίδιες ακριβώς πτώσεις στην κλίση ουσιαστικών και επιθέτων.Υπάρχουν δε πολλές ομοιότητες ανάμεσα στις ελληνικές και γερμανικές λέξεις!

Ο ι ελληνικές λέξεις πέρασαν στη γερμανική -όπως και στις άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες- είτε μέσω της λατινικής, είτε απ' ευθείας από την ελληνική, αλλά επίσης και από άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες. Έτσι γίνονται οι ελληνικές λέξεις όλο και περισσότερο γνωστές και "προσιτές" στους πολλούς και σιγά-σιγά μπαίνουν στην καθημερινή ζωή της εποχής, ενώ παλαιότερα τις κατανοούσαν και τις χρησιμοποιούσαν μόνον οι λόγιοι. Οι Γερμανοί δείχνουν μεγάλη έκπληξη για το άγνωστο στους ίδιους "ελληνικό τμήμα" που υπάρχει στην γλώσσα τους, όπως επίσης και κάποια αμφιβολία, γιατί τους είναι δύσκολο να πιστέψουν ότι τόσες λέξεις, που διαβάζουν, ακούνε και χρησιμοποιούν οι ίδιοι στην καθημερινή τους ζωή είναι ξένες και μάλιστα ελληνικές, όπως για παράδειγμα: Theater, Museum, Musik, Orchester, Demokratie, Programm, Problem, System, Klima, Politik, Therapie, Technik, Klinik, Methode και αμέτρητες άλλες.

Δ είχνουν όμως και μεγάλη χαρά, γιατί διαπιστώνουν ότι: "ξέρουν τα ελληνικά... χωρίς να το ξέρουν".

Δ ίνεται επίσης η εντύπωση ότι υπάρχει κάποια φωνητική και εκφραστική συγγένεια μεταξύ των δύο γλωσσών, όσο παράδοξο και αν φαίνεται. Οι ελληνικές λέξεις "στέκουν" εύκολα στη γερμανική γλώσσα, έχουν "εκγερμανιστεί". Η αποβολή της καταλήξεως και ακόμη περισσότερο η μετατροπή της, όπως και άλλες μικρές αλλοιώσεις, γίνονται με βάση τη "δομή" -γραμματική και φωνητική- της γερμανικής γλώσσας και αυτό συντελεί στην "εξομοίωση", την προσαρμογή και την αφομοίωση π.χ. θέατρο-theater, ορχήστρα-orchester, ιδέα-idee. Παρατηρεί κανείς πόσο εύκολα, με μικρή σχετικώς μεταβολή στη λέξη, αφαιρείται η "ελληνικότητά" της και προσαρμόζεται στη γερμανική γλώσσα.

Ε πιπλέον, η γερμανική είναι μια γλώσσα που δομείται με βάση αυστηρούς κανόνες με ελάχιστες εξαιρέσεις, γεγονός που καθιστά εύκολη την εκμάθησή της, υπό την προϋπόθεση της σωστής διδασκαλίας και της συστηματικής μελέτης. Ένας άλλος παράγοντας που θα σας βοηθήσει στην εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας είναι η κοινή προέλευση των Γερμανικών και των Αγγλικών!

aaaaaaaaaaaaiii